Geschäftsführung


Ste­fan Küh­berg­er
Geschäfts­führer
Portrait von Stefan Kühberger
Mobil: 0179 3878998
Tele­fon: 089 411115577
s.kuehberger@kuehberger-gmbh.de

 

Meister und Techniker


Vin­cen­zo Calcagni
Maler- und Lack­ier­ermeis­ter
Portait von Vincenzo Calcagni
Mobil: 0179 5111546
Tele­fon: 089 411115566
v.calcagni@kuehberger-gmbh.de

Uwe Lud­wig
Maler- und Lack­ier­ermeis­ter
Portrait von Uwe Ludwig
Mobil: 0176 31503577
Tele­fon: 089 411115555
u.ludwig@kuehberger-gmbh.de

Flo­ri­an Arm
Fuß­bo­den­tech­niker
Portrait von Florian Arm
Mobil: 0176 31503577
Tele­fon: 089 411115555
f.arm@kuehberger-gmbh.de

Büro


Franziska Stöger
Büroleitung
Portrait von Franziska Stöger
Tele­fon: 089 411115555
f.stoeger@kuehberger-gmbh.de

Patri­cia Alfter
Büro­man­age­ment
Portrait von Patricia Alfter
Tele­fon: 089 411115555
p.alfter@kuehberger-gmbh.de

Michaela Santl
Buch­hal­tung
Michaela Santl
Tele­fon: 089 411115555
m.santl@kuehberger-gmbh.de